دستــه بنــدی
  وضـوح تصـویر
  • 1 مگاپیکسل
  • 1.27 مگاپیکسل
  • 1.3 مگاپیکسل
  • 2 مگاپیکسل
  • 3 مگاپیکسل
  • 4 مگاپیکسل
  • 5 مگاپیکسل
  • 8 مگاپیکسل
  نــوع لــنز
  • فیکس
  • وری فوکال ( متغیر )
  • موتورایز
  نــوع بدنــه
  • بالت
  • دام
  • اسپید دام
  • کیوب
  متـراژ دیـد در شـب
  • بدون دید در شب متر
  • 5 متر
  • 10 متر
  • 20 متر
  • 30 متر
  • 40 متر
  • 50 متر
  • 60 متر
  • 80 متر
  • 100 متر
  • 120 متر
  • 150 متر
  • 200 متر

  لیست مقایسه

  لیست مقایسه

  ما اینجا هســـتیم

  بهترین دوربین مداربسته|هایک ویژن|hikvision|لیست قیمت|فروش ونصب|نریمان پرشیا